Organizaţia noastră este conştientă de rolul pe care ȋl joacă ȋn comunitate precum şi de rolul pe care ȋl ocupă angajaţii noştri ȋn cadrul companiei. Prin proiectele de dezvoltare ale companiei, investim nu doar ȋn dezvoltarea afacerii, ci şi ȋn potenţialul resurselor umane.

Evoluţia numărului de angajaţi din ultimii 3 ani şi estimările pentru 2013 reflectă acest lucru, ajungând de la 130 de angajaţi ȋn 2010, la peste 350 ȋn 2013.

Lucrul în echipa ROMCAB oferă o combinaţie de muncă şi experienţă de viaţă, un mediu şi o atmosferă pozitivă, propice dezvoltării profesionale şi personale, un sistem de valori în care clientul şi calitatea complexului de servicii oferite sunt cele mai importante, în care riscul de a inova este asumat în permanenţă, unde fiecare idee contează.

Valorile pe care le promovăm, angajamentul pe care ni-l luăm faţă de aceste valori este nucleul întregii noastre activităţi:

PROFESIONALISM ŞI COMPETENŢĂ - cunoştinţe teoretice şi practice, deschidere maximă către client, perfecţionare continuă

FLEXIBILITATE - abordare creativă a proiectelor, identificarea de noi oportunităţi, anticiparea noilor tendinţe, abilitatea de a oferi soluţii adaptate nevoilor ȋn contextul situaţiei economice actuale

TRANSPARENŢĂ - atitudine fair-play care conduce ȋn mod constant spre o comunicare mai bună

CONCEPŢIE VIZIONARĂ ŞI INOVAŢIE - concepţia vizionară este ceea ce ne diferenţiază de ceilalţi competitori, reflectându-se ȋn abordarea creativă a proiectelor, identificarea de noi oportunităţi, anticiparea noilor tendinţe

RIGOARE ŞI PRECIZIE - elementul care face legătura ȋntre toate celelalte valori pe care le ȋmpărtăşim. Controlul este atributul care poziţionează afacerea noastră la un nivel de siguranţă ridicat, inspirând ȋncredere tuturor partenerilor şi angajaţilor noştri

SUCCES - succesul angajatului, succesul companiei, măsurarea succesului propriu prin cel al clientului, dezvoltare şi creştere continuă (a oamenilor, a pieţei şi a afacerii în ansamblu)

Diversitatea la ROMCAB . Îmbinarea situaţiilor generate de specificul produselor şi implicit al pieţei căreia se adresează cu exigenţele clienţilor interni şi externi creează un mediu dinamic, plin de neprevazut, diversitatea apărând nu doar ca varietate de produse, ci şi ca modalităţi de abordare a activităţilor din toate sectoarele, fără excepţie.

Oportunitati de angajare

Pentru a-ţi găsi un loc în echipa , nu trebuie decât să trimiţi un CV actualizat si o scrisoare de intenţie la adresa de mail: recrutare@romcab.ro

Toate aplicaţiile vor fi analizate, iar cei selecţionaţi vor fi contactaţi în vederea participării la selecţiile organizate.


Posturi vacante

Director Vanzari
[Descarca]
Asistent Director
[Descarca]
Inginer de sistem IT
[Descarca]
Sef Tura Sectia Conductori
[Descarca]
Analist Financiar
[Descarca]
Manager Intretinere
[Descarca]
Specialist Managementul Calitatii
[Descarca]
Executive Planning Supervisor
[Descarca]
Auditor Intern
[Descarca]
Manager Productie
[Descarca]
Director Tehnic
[Descarca]